Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Kaartondergrond Administratieve eenheden UrbIS Online UrbIS Online is bedoeld om de UrbIS-basiskaart, de orthofotoplannen 2009, 2012 en 2012 IR (infrarood), de gemeenten, de aandachtspunten alsook de topografische elementen van het Brussels Gewest op interactieve wijze te bekijken. Met UrbIS Online is het mogelijk een adres te lokaliseren en op de UrbIS-kaart weer te geven, en om een reisweg uit te zoeken en weer te geven ten behoeve van voetgangers, fietsers of wagens.
Kaartondergrond Administratieve eenheden Gewestportaal – stratenplan Op het stratenplan van de gewestportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan de aandachtspunten van meerdere categorieën: Instellingen, Openbare ruimten, Sport en Vrije tijd, Mobiliteit, Openbare diensten, Onderwijs, Cultuur, Gezondheid. Een functie voor het zoeken van een adres of een routebeschrijving is eveneens beschikbaar.