Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Kaartondergrond Bezienswaardigheden Toegankelijkheid van beschermde monumenten in de buurt van het Zuidstation
Kaartondergrond Fotos & beelden orthofoto VUB orthofoto VUB
Kaartondergrond Fotos & beelden POELAERT GENERAL POELAERT GENERAL
Leefmilieu Fauna & flora Beschermde natuurgebieden Zones in het Brussels gewest die een beschermingsstatuut in relatie tot het behoud van natuur en biodiversiteit genieten : Natura 2000 gebieden (Europees netwerk naar aanleiding van de richtlijn "Habitats"), natuur- en bosreservaten (volgens de Brusselse besluiten van aanwijzing), groengebieden met hoogbiologische waarde (volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan - GBP).
Leefmilieu Geluidshinder Geluidsmeetstations Locatie van de verschillende geluidsmeetstations beheerd door Leefmilieu Brussel. Vermelding van de dominante geluidsbron voor elk van deze stations : luchtverkeer (luchthaven), wegverkeer (wegen) of spoorwegverkeer (spoorwegen).
Leefmilieu Groene ruimten Brusssel Overview Brussels
Leefmilieu Vervuiling Monitoring van verontreiniging in verband met Seveso sites Locatie van de Seveso sites en vermelding van de meetstations van de lucht- en waterkwaliteit om toezicht op de kwaliteit van het milieu in de omgeving van deze sites op te volgen en om eventuele vervuiling in verband met deze sites te detecteren.
Leefmilieu Water Hydrografisch netwerk De kaart toont de waterlopen, het kanaal en de vijvers in het Brussels gewest met de vermelding, of de waterlopen in open bedding of overdekt zijn.
Maatschappij Tourisme & vrije tijd Brussel grayscale map
Mobiliteit Fiets Fietsplan Brussel Deze kaart toont de bestaande fietsinfrastructuur in het Brusselse gewest, de villo-stations, het gewestelijk fietsnetwerk en het geplande fiets-GEN.