Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Fietsplan Brussel

Neem contact op met: admin_brumob
Organism: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: Deze kaart toont de bestaande fietsinfrastructuur in het Brusselse gewest, de villo-stations, het gewestelijk fietsnetwerk en het geplande fiets-GEN. Databron: The ancient geographes INC, Bruxelles Mobilite / Brussel Mobiliteit
Realized by means of Brussels UrbIS © ®