HULP/FAQ

Alles uitvouwen Alles samenvouwen

ALGEMEEN

Inschrijven op de website ?

Antwoord:

In het menu in de banner boven aan de pagina vindt u een inschrijvingsformulier. De inschrijving is makkelijk en snel gebeurd en geeft u toegang tot andere functionaliteiten zoals gegevensinvoer en het aanmaken en bewaren van kaarten.Vul een gebruikersnaam en paswoord in op het formulier, aanvaard de gebruiksvoorwaarden en voer de gevraagde berekening uit. Bevestig vervolgens met de knop “Versturen”

U zult per e-mail een bevestiging van uw inschrijving ontvangen.

Welke software werd gebruikt voor de ontwikkeling van het portaal ?

Antwoord:

Het geoportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd volledig ontwikkeld met behulp van opensourcesoftware: 

 • Apache http server: webserver die draait op meerdere besturingssystemen. 
 • Apache Tomcat: webcontainer voor Java voor het beheer en de uitvoering van Java-componenten die worden gebruikt bij de creatie van dynamische gegevens en webpagina’s. 
 • Geonode: softwareplatform voor de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS) en geodata-infrastructuur (GDI).  
 • Geoserver: Java-gebaseerde softwareserver voor het delen en aanpassen van geodata. Het is ontworpen met het oog op interoperabiliteit en de publicatie van informatie afkomstig uit de belangrijkste bronnen van geodata die voldoen aan de OpenGIS-standaarden. 
 • Geonetwork: software voor de catalogisering van geodata. Het betreft een gedecentraliseerd en gestandaardiseerd systeem voor het beheer van ruimtelijke informatie. Het is ontworpen om via internet toegang te krijgen tot databanken met geodata, cartografische producten en de ermee verbonden metagegevens. Het systeem implementeert de OGC-standaard WCS (Web Catalog Service). 
 • Django: Python-gebaseerd web development platform. 
 • DjangoCMS: content management system dat wordt gebruikt om websites of een intranet te ontwikkelen. Het is gebaseerd op het Djangoplatform. Het is in Python geschreven. 
 • PostgreSQL: systeem voor het beheer van relationele en objectgeoriënteerde databanken  
 • PostGIS: extensie van PostgreSQL voor de manipulatie van ruimtelijke gegevens (geometrische gegevens zoals punten, lijnen, veelhoeken). PostGis is conform met de OpenGis-standaarden van het OGC (Open Geospatial Consortium).  
 • Java: objectgeoriënteerde programmeertaal. De software die in deze taal wordt geschreven kan met weinig of geen aanpassingen gemakkelijk worden gebruikt op verschillende besturingssystemen zoals UNIX, Windows, MAC OS of GNU/Linux. 
 • JavaScript: objectgeoriënteerde programmeertaal voor scripts, voornamelijk gebruikt voor interactieve webpagina’s, maar ook voor servers. 
 • Python: objectgeoriënteerde multiparadigmatische en op verschillende besturingssystemen werkende programmeertaal 
 • ExtJS: bibliotheek met JavaScriptfuncties die wordt gebruikt voor de aanmaak van interactieve webapplicaties. ExtJS biedt meerdere visuele componenten: geavanceerde formuliervelden, boomstructuren, tabellen, menu’s en werkbalken, tabs, dialoogboxen, … 
 • OpenLayers: bibliotheek met JavaScriptfuncties die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van mobiele cartografische webapplicaties. Met OpenLayers kan men gelaagde kaarten alsook markers afkomstig uit een groot aantal gegevensbronnen weergeven. 
 • GeoExt: JavaScript toolbox dat de cartografische functionaliteiten van OpenLayers combineert met de gebruikersinterface ExtJS voor de ontwikkeling van cartografische webapplicaties.

KAARTEN

Hoe een gegevenslaag aan uw kaart toevoegen ?

Antwoord:

Klik op het icoon “Kaartlagen toevoegen” in de werkbalk van de geografische tool.

U kunt gegevens toevoegen die door de partners van dit geoportaal werden verspreid (tab “GeoBru datalagen”) of gegevens die van een andere webservice afkomstig zijn (tab “Externe lagen”).

 • Om een GeoBru-datalaag toe te voegen moet u de gewenste laag selecteren in de lijst of zoek de beschikbare lagen via de zoekmotor met behulp van een sleutelwoord.
 • Voor een meervoudige selectie, drukt u de “CTRL” toets in. Klik vervolgens op de knop “Toevoegen” Als u al uw lagen hebt toegevoegd, gaat u terug naar de geografische tool door op de knop “Sluiten” te klikken .
 • Om gegevens van een andere webservice toe te voegen, moet u eerst de URL van de gewenste webservice ingeven: klip op de knop “Voeg nog een WebService” , geef de URL in en klik vervolgens op de knop “Toevoegen” . De webservices die u al hebt gebruikt onder uw gebruikersprofiel zijn voor de volgende sessies toegankelijk via het rolmenu “Bekijk beschikbare gegevens van WebService”. Vervolgens gaat u verder zoals hierboven beschreven voor de GeoBru-datalagen (pas op: de zoekmotor met sleutelwoorden is niet beschikbaar).

De toegevoegde gegevens staan vanaf nu in de thematische kaartlagen en worden op uw kaart weergegeven. De lagen in grijs zijn niet visualiseerbaar op de geselecteerde schaal.

Hoe de eigenschappen van de kaartlaag te tonen ?

Antwoord:

De “Engelse sleutel ” die zich in de werkbalk boven de kaart bevindt toont de eigenschappen van de geselecteerde kaartlaag (gehighlight).

Die eigenschappen zijn in drie tabs onderverdeeld.

 • Via de tab “Informatie” kunt u de titel van de geselecteerde laag aanpassen. De naam stemt overeen met de login die door de partners wordt gebruikt om de laag te identificeren. De beschrijving legt uit waar de laag voor staat.
 • Via de tab “Weergave” kan men de parameters voor de weergave van de datalaag beheren. Zo kunt u de opaciteit (transparantie) van de laag regelen om meerdere gegevens die dezelfde sector bedekken te kunnen visualiseren. Het is ook mogelijk om de visualisatie te beperken door de filters of de schaal te bewerken.
 • Met de tab “Symbologieën” kunt u de symbolen die met de laag zijn verbonden aanpassen en zo een andere legenda weer te geven dan de standaardlegenda.

Alle aanpassingen die u met deze tool doet zullen rechtstreeks zichtbaar zijn op de kaart. Aarzel dus niet om het venster te verplaatsen door de linkermuisknop ingedrukt te houden op de bovenkant van het eigenschappenvenster.

Waarom verandert de kaart als ik erop inzoom ?

Antwoord:

Als u inzoomt, schakelt de tool van het geoportaal over naar een andere visualiseringsschaal. Elk van die schalen geeft meer of minder informatie weer die in een laag zit. Hoe meer u inzoomt, hoe preciezer de informatie die u te zien krijgt. Als u verder inzoomt, verkleint wel het ruimtelijke bereik dat weergegeven wordt in het venster van de cartografische interface. U moet dus een evenwicht zien te vinden tussen hoe nauwkeurig u de informatie wenst en hoe groot u het ruimtelijke bereik wilt.

Waarom wordt mijn laag niet weergegeven als ik die toevoeg ?

Antwoord:

Bepaalde lagen bevatten informatie die maar zichtbaar is vanaf een bepaalde schaal. Daardoor zien we niet altijd meteen de informatie van de laag die we toevoegen in het als standaard ingestelde zoomniveau. Daarvoor moet u dus inzoomen op de kaart. De lagen zijn te zien vanaf een vooraf bepaald schaalniveau.

Waarvoor dienen de thema's en subthema's ?

Antwoord:

De thema's en subthema's laten toe om kaarten volgens een bepaalt onderwerp op te zoeken. Via het kaartje op de homepagina kunnen aan de hand van deze thema’s snel alle kaarten volgens een onderwerp gevonden worden. De thema's kunnen ook gebruikt worden bij het zoeken van kaarten door middel van trefwoorden. 

Bij het aanmaken van een nieuwe kaart zal telkens gevraagd worden om een thema toe te kennen aan deze kaart.

Aan kaarten die bij verschillende thema's horen dient het belangrijkste thema te worden gekoppeld.

Hoe kan ik een kaart delen ?

Antwoord:

Een kaart die een gebruiker aanmaakt, kan enkel gedeeld worden met andere gebruikers die ingeschreven zijn op het geoportaal!

Allereerst kunt u pas een kaart delen als u ingeschreven en ingelogd bent op het geoportaal. U moet zich er dus van vergewissen dat u wel degelijk ingelogd en/of ingeschreven bent (zie ALGEMEEN - Inschrijven op de website?).

Een groene banner boven de cartografische interface bevestigt dat u ingelogd bent.

Als u eenmaal ingelogd bent en uw kaart hebt aangemaakt, slaat u die op via de knop "Kaart opslaan".

Geef daarna de titel van uw kaart in en een korte omschrijving van de inhoud.

Sla vervolgens die informatie op door te klikken op "Opslaan", onderaan rechts naast het venster.

Nu is uw kaart aangemaakt en kan ze gedeeld worden. Om ze te delen, scrolt u tot aan de onderkant van de kaart, waar u het item "Delen" ziet.

Klik op de naast "Een gebruiker toevoegen" en geef het e-mailadres in van de gebruiker met wie u uw kaart wilt delen.

Opgelet! Ter herinnering: het is onmogelijk een kaart te delen met een gebruiker die niet ingeschreven is op het geoportaal. Het is overigens cruciaal het e-mailadres in te geven waarmee de gebruiker zich heeft ingeschreven opdat dit adres herkend zou kunnen.

CATALOGUS

Welke zijn de INSPIRE-thema's ?

Antwoord:

Het Brusselse geoportaal biedt toegang tot verschillende geografische gegevens, dat wil zeggen gegevens "die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar een plaats of naar een specifieke geografische zone" (artikel 3-2, EU INSPIRE-richtlijn), en hier gaat het dan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze gegevens zijn dan gerangschikt volgens thema’s bepaald in drie verschillende bijlagen van de INSPIRE-richtlijn. Hieronder vindt u alle thema's per bijlage:

Bijlage I:

1. Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten - 2. Geografisch rastersysteem - 3. Geografische namen - 4. Administratieve eenheden - 5. Adressen - 6. Kadastrale percelen - 7. Vervoersnetwerken - 8. Hydrografie - 9. Beschermde gebieden

Bijlage II:

1. Hoogte - 2. Bodemgebruik - 3. Orthobeeldvorming - 4. Geologie

Bijlage III:

1. Statistische eenheden - 2. Gebouwen - 3. Bodem - 4. Landgebruik - 5. Menselijke gezondheid en veiligheid - 6. Nutsdiensten en overheidsdiensten - 7. Milieubewakingsvoorzieningen - 8. Faciliteiten voor productie en industrie - 9. Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur - 10. Spreiding van de bevolking - demografie - 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden - 12. Gebieden met natuurrisico's - 13. Atmosferische omstandigheden - 14. Meteorologische geografische kenmerken - 15. Oceanografische geografische kenmerken - 16. Zeegebieden - 17. Biogeografische gebieden - 18. Habitats en biotopen - 19. Spreiding van soorten - 20. Energiebronnen - 21. Minerale bronnen

Hoe kan ik INSPIRE-gegevens onderscheiden van de andere ?

Antwoord:

Het Brusselse geoportaal brengt verschillende geografische gegevens over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijeen. De gegevens die tot de INSPIRE-thema’s behoren, worden van de andere gegevens onderscheiden via het trefwoord "INSPIRE-rapportering". Alle trefwoorden verschijnen in het grijs onder een gegeven als er een opzoeking wordt verricht via de catalogus of kunnen geraadpleegd worden in de metadatafiche.

Hoe een zoekopdracht te doen ?

Antwoord:

Ga naar het Menu “CATALOGUS”

Typ in het zoekvak “Zoek ruimtelijke data over” een trefwoord (wildcard *): bv. groen en selecteer eventueel de suggestie.

Voor de eenvoudige zoekopdracht, klik op [ZOEKEN].

Om de invoer te wissen, klik op [HERSTEL].

Voor de geavanceerde zoekopdracht, klik op [GEAVANCEERD].

U beschikt nu over meer geavanceerde zoekopties. Stel de benodigde, optionele parameters in :

en klik op [ZOEKEN].

Om weer te keren naar de eenvoudige zoekopdracht, klik op [EENVOUDIG].

Om de invoer in alle velden te wissen, klik op [HERSTEL].

Hoe de resultaten van een zoekopdracht te visualiseren ?

Antwoord:

Na het uitvoeren van de zoekopdracht bekomt men de resultaten op een nieuw tabblad “Resultaten”.

Deze resultaten kan men nu sorteren op relevantie, titel of wijzigingsdatum via het menu “Sorteer volgens”.

Om een beter overzicht te bekomen, kan men de weergave wijzigen.

 • overzichtslijst
 • overzicht met pictogrammen
 • gemend lijst met pictogrammen (standaard)

De permalink naar de zoekopdracht met het trefwoord vindt men via de uiterst rechtse knop.

De resultatenlijst kan men exporteren of consulteren.

Hoe de resultatenlijst te exporteren ?

Antwoord:

De resultaten uit de bekomen lijst die men wil exporteren dienen eerst geselecteerd te worden.

Dit kan :

 • één per één, door manueel de gewenste resultaten aan te vinken
 • gegroepeerd, via het menu “Selecteer”

Waarna men kan exporteren in verscheidene formaten via het menu “Andere acties” rechtsboven.

Wat kan men doen met de metadatafiche ?

Antwoord:

In de metadatafiche staat uiteenlopende informatie over een geografisch gegeven. De EU INSPIRE-richtlijn verplicht overheden ertoe in deze fiche informatie op te nemen over:

 • de overeenstemming van de reeksen geografische gegevens met de uitvoeringsbepalingen uit artikel 7 van de richtlijn, namelijk de interoperabiliteit en de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens;
 • de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens en, als dat van toepassing is, de daarmee samenhangende vergoedingen;
 • de kwaliteit en geldigheid van verzamelingen ruimtelijke gegevens;
 • de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens;
 • beperkingen voor de publieke toegang en de redenen voor deze beperkingen, overeenkomstig artikel 13.

Klik op de titel van de gewenste metadatafiche in de resultatenlijst.

Men bekomt nu de metadatafiche.

Het wijzigen van de voorstellingswijze geschiedt via het menu “Voorstellingswijze”.

Het exporteren van de metadatafiche geschiedt via het menu “Acties” linksboven

of via het menu “Acties” in de resultatenlijst, dat verschijnt indien men hier met de muis overgaat.

Klikt men hierop, dan verschijnt er een menu met verscheidene opties om de kaart te bekijken of te bewaren.

Het afdrukken of het activeren van de tooltips geschiedt via de respectievelijke knoppen uiterst rechts.

Terugkeren naar de zoekopdracht of de gevonden lijst geschiedt via de tabbladen bovenaan.