Geoportaal van het Brussels Gewest

Tientallen officiële geografische gegevens die door de verschillende Brusselse instellingen worden geleverd (Leefmilieu Brussel, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, MIVB, enz.).

Via dit portaal kunt u: